Byggrenhold

Hjem » Byggrenhold<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Byggrenhold

Byggrenhold regnes som renhold av bygg med nye overflater. Arbeidet er krevende og krever god struktur og orden. Renholdsdelen av slike prosjekt er av en slik størrelse at ofte vil byggherre inngå avtaler både under selve prosessen og til ferdigstillelse av bygg før overlevering.

Kontakt oss

Byggrenhold i Buskerud

Det er mange fordeler ved å benytte Sigrids Renhold AS til byggrenhold:

  • Vi har fullt fokus på renhold og ingenting annet
  • Dette er vårt kompetanseområde
  • Vårt utstyr og vår maskinpark gir bedre resultater
  • Vi har erfaring fra mange prosjekter tidligere
  • Vi er en partner som kan gi råd og veiledning
  • Arbeidene er av større omfang og krever større kompetanse

Renholdsleveranse for slike prosjekter er ofte en vesentlig faktor og krever derfor at byggherre har en oversiktlig plan og at han kan stole på at oppdraget blir utført til riktig kvalitet og riktig tid. Vi er leverandør av slike tjenester til bedriftsmarkedet. Nedenfor nevnes hva byggrenhold typisk omhandler:

Byggeprosessen

Kontinuerlig oppfølging i byggeprosessen av både brakkerigger og selve oppføringen/restaureringen av bygget gir bedre arbeidsforhold. Samtidig er vi med på å forhindre større slitasjeskader på bygg fra arbeiderne og et mer effektivt renhold i sluttfasen.

Overlevering

Før overlevering, skal hele bygget rengjøres. Det kan sammenlignes med hovedrenhold men omhandler fjerning av annen type smuss. Sigrids Renhold AS har god erfaring med slikt arbeid og skal være en partner du får tillit til. Ofte er det forbunnet mye kostnader ved forsinkelser i selve overleveringen og vi skal være med å fremme at det ikke skyldes byggrenholdet.

Annet

Vi er alltid behjelpelig med andre forhold som oppstår i en slik prosess, så fremt det ligger innenfor vårt fagfelt. Omstilling og løsing av utfordringer ligger i sakens natur. Vi er også totalleverandør og kan ordne behov som oppskuring, polishbehandling og tepperens.

Vi er medlem av VIRKE

Vi er medlem av VIRKE og har ansvars- og yrkesskadeforsikring. Ta kontakt for pristilbud.