Hovedrengjøring


hovedrengjøring vinduspuss hønefoss buskerud oslo

Vi har en godt kvalifisert og motivert stab som utfører både enkeltoppdrag eller faste oppgaver etter avtale – alltid med fokus på et kvalitetsbevisst resultat.

Hovedrengjøring og inneklima

Luften og inneklima påvirkes av støvansamlinger fra blant annet interiør, elektronikk og syntetiske fibrer som også gir svevestøv. Det er viktig å fjerne dette regelmessig da det kan gi grobunn for mikroorganismevekst som kan gi allergi, økt sykefravær og nedsatt aktivitet.

Minst en gang i året bør man ta en grundig rengjøring på områder og flater som er vanskelig tilgjengelige og som ikke dekkes av det daglige renholdet. For bedriften innebærer ikke en hovedrengjøring en kostnad, men gir en inntekt i form av økt innsats og lavere sykefravær.

Etter avtale og på bestilling utfører vi også:

  • Utvendig vinduspuss (Også der det er behov for lift)
  • Tepperens
  • Skuring og boning
  • Bortkjøring av søppel
  • Vask av hvitevarer

Vi er medlem av VIRK og har ansvars- og yrkesskadeforsikring.  Kontakt oss for tilbud på hovedrengjøring her!Utviklet av Effekt Media